David Ventura Marquié i Xavier Gual Vadillo
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Srs. David Ventura Marquié i Xavier Gual Vadillo

Associació de Joves Escriptores en Llengua Catalana