Fotografía de: Àngel Font
PC, 4rt VOLUM. Finques de Catalunya

Srs. Jaume Guix fill i Jaume Guix i Borell

Finques Borrell