Jaume Regany Puig i Mercedes i Cristina Regany Terradellas
Fotografia: Àngel Font
PC, 6è VOLUM. Advocats de Catalunya

Srs. Jaume Regany Puig i Mercedes i Cristina Regany Terradellas