Fotografía de: Àngel Font
PC, 7è VOLUM. Empresaris de Catalunya

Srs. Jordi i Victor Arrese

Fres Co