Fotografía de: Àngel Font
PC, 7è VOLUM. Empresaris de Catalunya

Srs. Josep Ignasi Jordi i Jaume Palomè

Rejillas Calibradas