Josep Lluís Gil Parejo, Josep Lluís Gil Martínez i Mª. Amparo Gil Parejo
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Josep Lluís Gil Parejo, Josep Lluís Gil Martínez i Mª. Amparo Gil Parejo

Bio-prot SA