Fotografía de: Àngel Font
PC, 7è VOLUM. Empresaris de Catalunya

Srs. Josep, Ramon i Amadeu Miquel

Miquel Alimentació Grup