Manuel Vilar Guañabens i Ramon Gargallo i López
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Srs. Manuel Vilar Guañabens i Ramon Gargallo i López

Federació Catalana de Llebrers