Miquel i Montse Bartolí Marigó
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Miquel i Montse Bartolí Marigó

Marigó