Fotografía de: Àngel Font
PC, 7è VOLUM. Empresaris de Catalunya

Srs. Miquel i Xavier Roura

Ceres Roura