Pere Mañero Valencia i Pere Mañero Méndez
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Pere Mañero Valencia i Pere Mañero Méndez

Mañero Constructors