Fotografía de: Àngel Font
PC, 7è VOLUM. Empresaris de Catalunya

Srs. Ramon i Miquel Serra

Teinser