Fotografía de: Àngel Font
PC, 4rt VOLUM. Finques de Catalunya

Srs. Santiago Torán, Pere Hernández i Sra. Llüisa Leyva

Torán-L’Habitatge