Sra. Victòria Saura Marquès
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sra. Victòria Saura Marquès