Sr. Xavier Baladía de Ferrater
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. Xavier Baladía de Ferrater