SR. ALFONS BIELSA ELIES
Fotografia: Àngel Font
PC, 21è VOLUM. Estètica corporal i equilibri emocional, Pròleg

SR. ALFONS BIELSA ELIES

President del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya