Srs. Ambrosio Alcover i Pilar Ballestero
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Ambrosio Alcover i Pilar Ballestero

LA CUCANYA