Srs. Maite Ollé i Francesc Marcos
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Maite Ollé i Francesc Marcos

LA CLAU