Srs. Francesc Heredia i Joan Lafuente
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Francesc Heredia i Joan Lafuente

CAN VALLS