Família Pons
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Família Pons

CAL RAMON