Amics de la Ciutat
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Srs. Ignasi Angerri Castells, Joan Garcia i Maltes i Montserrat Sagarra Zacarini

Amics de la Ciutat