Sebastià Àlvarez Vila
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Sr. Sebastià Àlvarez Vila

Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya