SR. ANDREU SURIOL RIBÉ
Fotografia: Àngel Font
PC, 18è VOLUM. Recerca Científica, Pròleg

SR. ANDREU SURIOL RIBÉ

President del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona