SR. VÍCTOR BERGA SABATÉ
Fotografia: Àngel Font
PC, 18è VOLUM. Recerca Científica, Pròleg

SR. VÍCTOR BERGA SABATÉ

President del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida