Srs. Angi Ciurezu i Francesc Pérez
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Angi Ciurezu i Francesc Pérez

LA TAULA DE MUNTANER