Srs. Jordi Llovera, Josep Bullich i Francisco Benavent
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Jordi Llovera, Josep Bullich i Francisco Benavent

LA DAMA