Srs. Maria Rosa Domènech i Jordi Musté
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Maria Rosa Domènech i Jordi Musté

COMTES DE PRADES