Sr. Antoni Creus
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Antoni Creus

GRIONS