Srs. Quico i Jordi Noguera
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Quico i Jordi Noguera

CAN QUICO