Srs. Anna Maria Figueres i Francesc Gutiérrez
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Anna Maria Figueres i Francesc Gutiérrez

CA L’ANNA