Srs. Àngel Rabionet i Mercè Serrallonga
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Àngel Rabionet i Mercè Serrallonga

HOSTAL D’EN PINÓS