Srs. Vicenç Soley i Corinne Picard
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Vicenç Soley i Corinne Picard

CANET