Sra. Anna Guanter Feixas
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sra. Anna Guanter Feixas