Sr. Antoni Llull Roca
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. Antoni Llull Roca