Srs. Enric Escribà Nadal i Pere Comalada Joli
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Srs. Enric Escribà Nadal i Pere Comalada Joli