Srs. Ana García, Rufino Navarro, José M. Monjero i Dolores Carreras
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Srs. Ana García, Rufino Navarro, José M. Monjero i Dolores Carreras

Asociación Reto a la Esperanza