Oleguer Burés Pastor, Oleguer Burés Fàbregas i Sílvia Burés Pastor
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Oleguer Burés Pastor, Oleguer Burés Fàbregas i Sílvia Burés Pastor

Burés SA