Joan Jané Mateu
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Joan Jané Mateu

Grupo STE