DR. CARLES PIQUÉ VIDAL
Fotografia: Àngel Font
PC, 16è VOLUM. Especialitats mèdiques de Barcelona, I, Pròleg

DR. CARLES PIQUÉ VIDAL

Cirurgià ortopèdic i traumatòleg