SRA. MARINA GELI FÀBREGA
Fotografia: Àngel Font
PC, 17è VOLUM. Especialitats Mèdiques de Catalunya, II, Pròleg

SRA. MARINA GELI FÀBREGA

Consellera de Salut