Srs. Carme Hospital i Jordi Comas
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Carme Hospital i Jordi Comas

ARADI