Sres. Paquita Falip i Clara Farran
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sres. Paquita Falip i Clara Farran

HOSTAL BONAVISTA