Sra. Mercè Galera
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sra. Mercè Galera

LA GALERA