Sr. Francesc Riera
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Francesc Riera

MASIA SALAT