Srs. Miquel Ferriol i Victòria Casas
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Miquel Ferriol i Victòria Casas

EL CELLER DE LA PLANASSA