Sr. Manel Molera
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Manel Molera

FONDA TORRES – TORRES PETIT