Srs. Fulgenci Garcia i Maria Carme Egea
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Fulgenci Garcia i Maria Carme Egea

ALBAREDA