Sra. Anna Maria Puigdollers
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sra. Anna Maria Puigdollers

PARADOR DE VIC