Sr. Miquel Tintorer
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Miquel Tintorer

CAN TINTORER