Sr. Joan Font
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Joan Font

L’ESTANYOL